Jak mówić o doświadczeniach na rozmowie? – c.d.

on

Przede wszystkim zastanów się czego pracodawca (Twój potencjalny klient) potrzebuje.
W zależności od swoich doświadczeń, wymień:
1. doświadczenia – efekty, które osiągnąłeś/osiągnęłaś w swojej byłej pracy (stworzyliśmy z zespołem program do obsługi bankowego systemu dywidend, zaopatrzenia i sprzedaży w hurtowni, etc.). Powiedz jaki był Twój udział w projekcie. Zakończ ten fragment informacją jak te doświadczenia mogą się przydać potencjalnemu pracodawcy.
2. doświadczenia – narzędzia i programy, z których korzystałeś/korzystałaś i które potrafisz wykorzystywać samodzielnie. Wymień programy podstawowe i programy specjalistyczne, programy związane z zarządzaniem/organizacją pracy i inne, które przychodzą Ci do głowy i wydają Ci się potencjalnie ważne dla przyszłego pracodawcy. Wymień konkretne urządzenia, które obsługiwałeś/obsługiwałaś i potrafisz obsługiwać: biurowe i specjalistyczne. Zakończ ten fragment informacją jak te doświadczenia mogą się przydać potencjalnemu pracodawcy.
3. doświadczenia z pracy w zespołach. Wymień zespoły, w których pracowałeś/pracowałaś. Podaj liczebność zespołów, swoją w nich rolę, czy miałeś/miałaś zwierzchników/podwładnych (nieźle to brzmi swoją drogą – „podwładny” ;)) Zakończ ten fragment informacją jak te doświadczenia mogą się przydać potencjalnemu pracodawcy.
4. doświadczenia – praktyki i staże. Wymień gdzie byłeś/byłaś na praktykach i stażach, co tam robiłeś/robiłaś. Zakończ ten fragment informacją jak te doświadczenia mogą się przydać potencjalnemu pracodawcy.

I tak dalej… Mam nadzieję, że mniej więcej wiesz już o co chodzi. Mówisz najpierw o konkretach, a później o tym jak może się to przełożyć na potrzeby Twojego potencjalnego pracodawcy. I tak dopóki Ci nie przerwą 😉