Rozliczenie PIT online w Hiszpanii

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, czyli popularny PIT – 37, w tym roku przyjmie zupełnie odmienną niż dotychczas formę. Podatnicy nie będą już musieli robić tego samodzielnie. Przynajmniej tak jest w teorii, nie wszyscy, bowiem skorzystają z tego przywileju.

 Niezależnie od dodatkowych ulg, czy rozliczeń wszystkie formularze PIT – 37 powinny dotrzeć do urzędów do 31 kwietnia 2019 r. Jednocześnie należy zauważyć, że na zwrot podatku, gdzie rozliczenie zostało dokonane drogą elektroniczną po 15 lutego 2019 r. dokonać powinien się w ciągu 45 dni od jej złożenia. Natomiast w przypadku dostarczenia jakąkolwiek inną drogą będzie to trwało 3 miesiące.

Rewolucją jest także to, że podatnik nie ma już obowiązku składania wspomnianego formularza. PIT – 37 zostanie bowiem wypełniony przez urzędników Urzędu Skarbowego. Warto dodać, że będą wypełniane jedynie podstawowe dane, zatem jeśli przysługuje nam ulga lub chcielibyśmy zmienić instytucję, której przekazujemy 1% podatku, lub z jakiegokolwiek innego powodu musimy dokonać korekty – mamy taką możliwość. Na Portalu Podatkowym od 15 lutego, każdy płatnik może zapoznać się ze swoim rozliczeniem PIT – 37.

Taka forma rozliczenia, gdy dokonują jej wykwalifikowani pracownicy jest rzeczywiście wielkim udogodnieniem dla obywateli, jednak należy pamiętać, że nie każdy będzie miał możliwość z niej skorzystać, czy może raczej nie każdy będzie chciał to zrobić, bo nie będzie mu się to opłacało.

W zasadzie ta forma jest korzystna wyłącznie dla osób, które rozliczają się indywidualnie i nie podlegają żadnym ulgom i odliczeniom. Osoby, które chciałby się rozliczyć ze współmałżonkiem lub dodać ulgi i odliczenia będą musiały zweryfikować przygotowany dla nich formularz za pośrednictwem wspomnianego już Portalu Podatkowego. Interesującym przypadkiem są także osoby pracujące za granicą, część z nich zostanie bowiem rozliczona za tę pracę, inni nie, a zależeć to będzie od firmy, która była ich pracodawcą podczas zagranicznego pobytu, z czego wynika formularz, na którym należy takiego rozliczenia dokonać.

 

PIT – 37 za pracę zagranicą składa się wyłącznie jeśli pracodawca także jest płatnikiem podatków w Polsce. Jeśli praca wykonywana była za granicą, na rzecz płatnika podatków w innym kraju, należy złożyć deklarację PIT – 36. Innymi słowy pracując na przykład w Hiszpanii, na rzecz tamtejszej firmy i chcąc wykonać rozliczenie podatku za pracę w Hiszpanii należy zrobić to na wspomnianym druku PIT – 36. Dokładnie w jaki sposób powinno wyglądać takie rozliczenie podatku za pracę w Hiszpanii można dowiedzieć się na zwrot podatku VAT z Hiszpanii.

 

Jeśli chodzi o rozliczenie podatku za pracę w Hiszpanii lub innym kraju tutaj konieczne jest złożenie deklaracji. Wypełniane są bowiem wyłącznie druki PIT – 37 i PIT – 38. Według zapowiedzi od przyszłego roku, to jest od 2020 z tej możliwości będą mogli skorzystać także podatnicy rozliczający się drukami PIT – 36, PIT – 36L oraz PIT – 28.